• Data e shpalljes: 7-4-2018
    Koha e skadimit: 28-4-2018

    Konkurs publik për dizajnimin e logos së ZKA-së

    konkurs_logo_ZKA Shqip