• Data e shpalljes: 12-10-2017
  Koha e skadimit: 13-11-2017

  Njoftim për kandidatin e suksesshëm për ‘Udhëheqës i Njësisë për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Projekte’ Nr. Ref. BNP/ZKA/19-08/17

  Njoftimi
 • Data e shpalljes: 10-10-2017
  Koha e skadimit: 25-10-2017

  Njoftim për kandidatët e suksesshëm për ‘Auditor për Teknologji Informative’ me Nr. Ref. ATI/ZKA/20-09/17

  Njoftimi