• Data e shpalljes: 20-3-2019
    Koha e skadimit: 27-3-2019

    Njoftim për anulim të konkursit

    318_Njoftim_AnulimKonk