• Data e shpalljes: 18-9-2018
    Koha e skadimit: 21-9-2018

    Njoftim për anulim të shpalljes publike për angazhimin e ekspertëve të jashtëm

    Anulim i shpalljes publike