• Data e shpalljes: 20-6-2018
    Koha e skadimit: 20-7-2018

    Njoftim për kandidatin e suksesshëm për ‘Zyrtar Certifikues’

    Njoftimi