Kthehu te lista
26 Shtator 2017

Auditori i Përgjithshëm merr pjesë në hapjen e trajnimeve për e-prokurimin

AP_TrajnimiE-Prokurim

Auditori i Përgjithshëm, Besnik Osmani, mori pjesë në hapjen e trajnimeve për e-prokurimin të organizuara nga projekti i USAID “Komuna transparente, efektive dhe llogaridhënëse” në bashkëpunim me KRPP dhe IKAP. Të pranishëm me rastin e hapjes së trajnimeve ishin edhe Drejtori i Projektit, Stephen Carpenter dhe Drejtori i Agjencionit Kundër Korrupsionit, Shaip Havolli. Trajnimi është dy ditor dhe u dedikohet zyrtarëve nga Zyra Kombëtare e Auditimit, Agjencioni Kundër Korrupsionit, Njësisë Qendrore Harmonizuese për Auditimin e Brendshëm në kuadër të ministrisë së Financave dhe Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik, me qëllim të avancimit të njohurive të përdorimit të platformës elektronike për prokurim, për nevoja të auditimit, kontrollit dhe shqyrtimit të aktiviteteve të prokurimit. Nga Zyra Kombëtare e Auditimit këtë trajnim do ta ndjekin 20 zyrtarë.

Të ngjashme