Publikimet

Paraqitja e publikimeve të zgjedhura sipas vitit dhe kategorisë

Filtro raportet sipas:

Lloji i publikimit
Viti i auditimit

Nuk ka publikime në këtë përzgjedhje!

 • 2018

  Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Dogana e Kosovës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Programi mjedisor i Kosovës – PMK 2016 – 2020

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Përkrahje për përmirësimin e hartimit (zhvillimit) të politikave në Kosovë

  Shkarko
 • 2017

  Efiçenca e energjisë dhe energjia e ripërtëritshme në Kosovë

  Shkarko
 • 2017

  Shëndetësia Kosovare

  Shkarko
 • 2017

  Bujqësia dhe Zhvillimi Rural

  Shkarko
 • 2017

  Përmirësimi i sistemit të arsimit në Kosovë

  Shkarko
 • 2017

  Regjistrimi i pronës së paluajtshme në kadastër (RECAP)

  Shkarko
 • 2017

  Administrata Tatimore e Kosovës

  Shkarko
 • 2017

  Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës

  Shkarko
 • 2017

  Dogana e Kosovës

  Shkarko
 • 2017

  Përkrahje për përmirësimin e hartimit (zhvillimit) të politikave në Kosovë

  Shkarko
 • 2017

  Programi mjedisor i Kosovës – PMK 2016 – 2020

  Shkarko
 • 2016

  Fondi i Bashkuar për Sektorin e Arsimit – 2016

  Shkarko
 • 2016

  Administrata Tatimore e Kosovës

  Shkarko
 • 2016

  Dogana e Kosovës

  Shkarko
 • 2016

  Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës

  Shkarko
 • 2016

  Projekti “Përkrahje për përmirësimin e hartimit (zhvillimit) të politikave në Kosovë”

  Shkarko
 • 2015

  Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës

  Shkarko
Më shumë
Preloader