Publikimet

Paraqitja e publikimeve të zgjedhura sipas vitit dhe kategorisë

Filtro raportet sipas:

Lloji i publikimit
Viti i auditimit

Nuk ka publikime në këtë përzgjedhje!

 • 2016

  Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit Ajror

  Shkarko
 • 2016

  Fondet në Mirëbesim

  Shkarko
 • 2016

  Agjencia Kosovare e Privatizimit

  Shkarko
 • 2016

  Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

  Shkarko
 • 2016

  Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit

  Shkarko
 • 2016

  Agjencia kosovare për krahasim dhe verifikim të pronës

  Shkarko
 • 2016

  Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës

  Shkarko
 • 2016

  Agjencia për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale

  Shkarko
 • 2016

  Zyra e Rregullatorit për Energji

  Shkarko
 • 2016

  Këshilli Prokurorial i Kosovës

  Shkarko
 • 2016

  Avokati i Popullit

  Shkarko
 • 2016

  Gjykata Kushtetuese e Kosovës

  Shkarko
 • 2016

  Komisioni i Pavarur për Media

  Shkarko
 • 2016

  Autoriteti i Aviacionit Civil

  Shkarko
 • 2016

  Agjencia Kundër Korrupsionit

  Shkarko
 • 2016

  Instituti Gjyqësor i Kosovës

  Shkarko
 • 2016

  Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

  Shkarko
 • 2016

  Autoriteti Kosovar i Konkurrencës

  Shkarko
 • 2016

  Agjencioni për Ndihmë Juridike Falas

  Shkarko
 • 2016

  Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave

  Shkarko
Më shumë
Preloader