Publikimet

Paraqitja e publikimeve të zgjedhura sipas vitit dhe kategorisë

Filtro raportet sipas:

Lloji i publikimit
Viti i auditimit

Nuk ka publikime në këtë përzgjedhje!

 • 2018

  Ndërmarrja Publike “Telekomi i Kosovës“

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Ndërmarrja Publike Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina” Sh.A.

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Ndërmarrja Publike “Posta e Kosovës”

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Stacionit i Autobusëve sh.a. Prishtinë

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Kompania Regjionale e Ujitjes ‘Drini i bardhë sh.a.’

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Kompania Rajonale e Mbeturinave ‘Uniteti Sh.A’ Mitrovicë

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Kompania Rajonale Ujësjellësit ,,Hidroregjioni Jugor’’ Sh.A. Prizren

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Ndërmarrja Publike Hekurudhat e Kosovës – Trainkos sh.a.

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Kompania për Menaxhimin e Deponive të Kosovës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Ndërmarrja Publike ‘Hortikultura Sh.A.’

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Kompania Regjionale e Mbeturinave Pastrimi Sh.A.

  Raport i plotë Shkarko
 • 2017

  Stacionit i Autobusëve sh.a. Prishtinë

  Shkarko
 • 2017

  Kompania Rajonale e Ujёsjellësit Prishtina sh.a

  Shkarko
 • 2017

  Ndërmarrja Publike Hekurudhat e Kosovës – Trainkos sh.a.

  Shkarko
 • 2017

  Aeroporti i Gjakovës sh.a.

  Shkarko
 • 2017

  Kompania Rajonale Ujësjellësit ,,Hidroregjioni Jugor’’ Sh.A. Prizren

  Shkarko
 • 2017

  Kompania Regjionale e Mbeturinave ‘Uniteti Sh.A’ Mitrovicë

  Shkarko
 • 2017

  Kompania për Menaxhimin e Deponive të Kosovës

  Shkarko
 • 2017

  Kompania Regjionale e Ujitjes ‘Drini i bardhë sh.a.’

  Shkarko
 • 2017

  Ndërmarrja Publike ‘Hortikultura Sh.A.’

  Shkarko
Më shumë
Preloader