Publikimet

Paraqitja e publikimeve të zgjedhura sipas vitit dhe kategorisë

Filtro raportet sipas:

Lloji i publikimit
Viti i auditimit

Nuk ka publikime në këtë përzgjedhje!

 • 2017

  Planifikimi për kontrata të ndërtimit

  Shkarko
 • 2017

  Menaxhimi dhe monitorimi i investimeve kapitale nё ndёrmarrjet publike

  Shkarko
 • 2017

  Procesi i rishikimit të teksteve shkollore

  Shkarko
 • 2017

  Zbatimi i kontratës për sistemin e prokurimit elektronik

  Shkarko
 • 2017

  Fondi Zhvillimor

  Shkarko
 • 2017

  Administrimi i programit pёr trajtim jashtë institucioneve shëndetësore publike

  Shkarko
 • 2016

  Qëndrueshmëria e masave kombëtare për mbrojtjen e mjedisit

  Shkarko
 • 2016

  Siguria nё punё e punonjёsve nё sektorin e ndёrtimtarisё

  Shkarko
 • 2016

  Performanca financiare dhe shërbimet e ofruara në komuna në vitin 2015: Të dhëna krahasuese dhe tregues të performancës – Dokument diskutimi

  Shkarko
 • 2016

  Implementimi i kontratës për sistemin e prokurimit elektronik

  Shkarko
 • 2016

  Menaxhimi i procesit tё prokurimit pёr mirëmbajtjen e rrugёve

  Shkarko
 • 2016

  Menaxhimi i procesit të pajisjes së nxënësve me tekste shkollore

  Shkarko
 • 2016

  Implementimi i rekomandimeve për marrëveshjen e partneritetit publiko privat për ANP – Adem Jashari

  Shkarko
 • 2014

  Grantet e bujqësisë në komunën e Fushë Kosovës

  Shkarko
 • 2014

  Monitorimi i zotimeve të blerësve të ndërmarrjeve shoqërore të privatizuara me metodën e spin off special

  Shkarko
 • 2014

  Qasja për personat me aftësi të kufizuara fizike

  Shkarko
 • 2014

  Grantet e bujqësisë në komunën e Gjakovës

  Shkarko
 • 2014

  Shpenzimet e derivateve në komunën e Malishevës

  Shkarko
 • 2014

  Sistemi për efiçiencë të energjisë ka nevojë për tu fuqizuar

  Shkarko
 • 2014

  Performanca financiare dhe shërbimi i ofruar në komuna në vitin 2014: Të dhëna krahasuese dhe indikatorë të performancës – Dokument diskutimi

  Shkarko
Më shumë
Preloader