Publikimet

Paraqitja e publikimeve të zgjedhura sipas vitit dhe kategorisë

Filtro raportet sipas:

Lloji i publikimit
Viti i auditimit

Nuk ka publikime në këtë përzgjedhje!

 • 2018

  Kompania Rajonale e Mbeturinave ‘Uniteti Sh.A’ Mitrovicë

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Kompania Rajonale Ujësjellësit ,,Hidroregjioni Jugor’’ Sh.A. Prizren

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Ndërmarrja Publike Hekurudhat e Kosovës – Trainkos sh.a.

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Kompania për Menaxhimin e Deponive të Kosovës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Ndërmarrja Publike ‘Hortikultura Sh.A.’

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Zyra e Kryeministrit

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Komuna e Kllokotit

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Komuna e Shtërpcës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Komuna e Ranillugut

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Komuna e Parteshit

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Komuna e Kamenicës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Komuna e Kaçanikut

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Komuna e Hanit të Elezit

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Komuna e Dragashit

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Komuna e Shtimes

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Komuna e Prizrenit

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Agjencia kosovare për krahasim dhe verifikim të pronës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Agjencia Kundër Korrupsionit

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale

  Raport i plotë Shkarko
Më shumë
Preloader