Publikimet

Paraqitja e publikimeve të zgjedhura sipas vitit dhe kategorisë

Filtro raportet sipas:

Lloji i publikimit
Viti i auditimit

Nuk ka publikime në këtë përzgjedhje!

 • 2017

  Efiçenca e energjisë dhe energjia e ripërtëritshme në Kosovë

  Shkarko
 • 2017

  Shëndetësia Kosovare

  Shkarko
 • 2017

  Bujqësia dhe Zhvillimi Rural

  Shkarko
 • 2017

  Përmirësimi i sistemit të arsimit në Kosovë

  Shkarko
 • 2017

  Regjistrimi i pronës së paluajtshme në kadastër (RECAP)

  Shkarko
 • 2017

  Stacionit i Autobusëve sh.a. Prishtinë

  Shkarko
 • 2017

  Kompania Rajonale e Ujёsjellësit Prishtina sh.a

  Shkarko
 • 2017

  Ministria e Infrastrukturës

  Shkarko
 • 2017

  Ministria e Zhvillimit Ekonomik

  Shkarko
 • 2017

  Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

  Shkarko
 • 2017

  Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal

  Shkarko
 • 2017

  Ministria e Punëve të Jashtme

  Shkarko
 • 2017

  Administrata Tatimore e Kosovës

  Shkarko
 • 2017

  Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor

  Shkarko
 • 2017

  Ndërmarrja Publike Hekurudhat e Kosovës – Trainkos sh.a.

  Shkarko
 • 2017

  Aeroporti i Gjakovës sh.a.

  Shkarko
 • 2017

  Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale

  Shkarko
 • 2017

  Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sporteve

  Shkarko
 • 2017

  Ministria për Integrime Evropiane

  Shkarko
 • 2017

  Ministria e Punëve të Brendshme

  Shkarko
Më shumë
Preloader