Publikimet

Paraqitja e publikimeve të zgjedhura sipas vitit dhe kategorisë

Filtro raportet sipas:

Lloji i publikimit
Viti i auditimit

Nuk ka publikime në këtë përzgjedhje!

 • 2019

  Prokurimet me procedurë të negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë

  Shkarko
 • 2018

  Efikasiteti dhe efektiviteti i politikave qeveritare të punësimit

  Shkarko
 • 2018

  Lista esenciale e barnave

  Shkarko
 • 2018

  Menaxhimi i të hyrave vetanake në nivel komunal

  Shkarko
 • 2018

  Vlerësimi i Sistemeve të Teknologjisë Informative

  Shkarko
 • 2018

  Zbatimi i rekomandimeve për raportin “Përgjegjësia e monitorimit dhe menaxhimit në përdorimin e pajisjeve mjekësore. Rasti: Tomografia e Kompjuterizuar”

  Shkarko
 • 2018

  Efektiviteti i programeve të veçanta për banim

  Shkarko
 • 2017

  Efiçenca e energjisë dhe energjia e ripërtëritshme në Kosovë

  Shkarko
 • 2017

  Shëndetësia Kosovare

  Shkarko
 • 2017

  Bujqësia dhe Zhvillimi Rural

  Shkarko
 • 2017

  Përmirësimi i sistemit të arsimit në Kosovë

  Shkarko
 • 2017

  Regjistrimi i pronës së paluajtshme në kadastër (RECAP)

  Shkarko
 • 2017

  Raporti Vjetor i Auditimit – 2017

  Shkarko
 • 2018

  Tregues performance për nivelin lokal qeverisës për vitin 2017 – Dokument diskutimi

  Shkarko
 • 2017

  Stacionit i Autobusëve sh.a. Prishtinë

  Shkarko
 • 2017

  Kompania Rajonale e Ujёsjellësit Prishtina sh.a

  Shkarko
 • 2017

  Ministria e Infrastrukturës

  Shkarko
 • 2017

  Ministria e Zhvillimit Ekonomik

  Shkarko
 • 2017

  Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

  Shkarko
 • 2017

  Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal

  Shkarko
Më shumë
Preloader