Stema
: 25.6.2017 prev next
 

Auditimet e Fundit

 • Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit - 2016

  Shkarko
 • Agjencia kosovare për krahasim dhe verifikim të pronës - 2016

  Shkarko
 • Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor - 2016

  Shkarko
 • Ministria e Infrastrukturës - 2016

  Shkarko
 • Administrata Tatimore e Kosovës - 2016

  Shkarko
 • Dogana e Kosovës - 2016

  Shkarko
 • Ministria e Financave - 2016

  Shkarko
 • Ministria për Integrime Evropiane - 2016

  Shkarko
 • Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale - 2016

  Shkarko
 • Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës - 2016

  Shkarko
 • Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës - 2016

  Shkarko
 • Agjencia për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale - 2016

  Shkarko
 • Komuna e Gllogocit - 2016

  Shkarko
 • Komuna e Vushtrrisë - 2016

  Shkarko
 • Komuna e Junikut - 2016

  Shkarko
Raporti Vjetor i Auditimit Raporti Vjetor i Performancës së ZKA

Auditimet e Fundit