Stema
: 25.6.2017 prev next
 

Auditimet e Fundit

 • Komuna e Malishevës - 2015

  Shkarko
 • Komuna e Hanit te Elezit - 2015

  Shkarko
 • Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale - 2015

  Shkarko
 • Zyra e Rregullatorit për Energji - 2015

  Shkarko
 • Kuvendi i Kosovës - 2015

  Shkarko
 • Ministria e Diasporës - 2015

  Shkarko
 • Zyra e Presidentit - 2015

  Shkarko
 • Zyra e Rregullatorit për Ujësjellës dhe Kanalizim - 2015

  Shkarko
 • Agjencia Kosovare e Pronës - 2015

  Shkarko
 • Autoriteti i Aviacionit Civil - 2015

  Shkarko
 • Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave - 2015

  Shkarko
 • Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare - 2015

  Shkarko
 • Ministria e Infrastrukturës - 2015

  Shkarko
 • Agjencia për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale - 2015

  Shkarko
 • Komisioni Kosovar i Konkurrencës - 2015

  Shkarko
Raporti Vjetor i Auditimit Raporti Vjetor i Performancës së ZKA

Auditimet e Fundit