Stema
: 25.6.2017 prev next
 

Auditimet e Fundit

 • Ministria e Diasporës - 2016

  Shkarko
 • Avokati i Popullit - 2016

  Shkarko
 • Gjykata Kushtetuese e Kosovës - 2016

  Shkarko
 • Komisioni i Pavarur për Media - 2016

  Shkarko
 • Kuvendi i Kosovës - 2016

  Shkarko
 • Autoriteti i Aviacionit Civil - 2016

  Shkarko
 • Agjencia Kundër Korrupsionit - 2016

  Shkarko
 • Instituti Gjyqësor i Kosovës - 2016

  Shkarko
 • Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale - 2016

  Shkarko
 • Autoriteti Kosovar i Konkurrencës - 2016

  Shkarko
 • Agjencioni për Ndihmë Juridike Falas - 2016

  Shkarko
 • Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave - 2016

  Shkarko
 • Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare - 2016

  Shkarko
 • Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale - 2016

  Shkarko
 • Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil - 2016

  Shkarko
Raporti Vjetor i Auditimit Raporti Vjetor i Performancës së ZKA

Auditimet e Fundit