Stema
: 25.6.2017 prev next
 

Auditimet e Fundit

 • Ministria e Kulturës, Rinisë, Sportit dhe Çështjeve Jorezidente - 2006

  Shkarko
 • Ministria e Transportit dhe Post-Telekomunikacionit - 2006

  Shkarko
 • Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë - 2006

  Shkarko
 • Ministria e Drejtësisë - 2006

  Shkarko
 • Ministria e Energjisë dhe Minierave - 2006

  Shkarko
 • Ministria e Tregtisë dhe Industrisë - 2006

  Shkarko
 • Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale - 2006

  Shkarko
 • Ministria e Ekonomisë dhe Financave - 2006

  Shkarko
 • Ministria e Shëndetësisë - 2006

  Shkarko
 • Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural - 2006

  Shkarko
 • Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor - 2006

  Shkarko
 • Agjencia Kosovare e Mirëbesimit - 2006

  Shkarko
 • Agjensioni i Prokurimit Publik - 2006

  Shkarko
 • Komuna e Deçanit - 2006

  Shkarko
 • Komuna e Dragashit - 2006

  Shkarko
Raporti Vjetor i Auditimit Raporti Vjetor i Performancës së ZKA

Auditimet e Fundit