Stema
: 25.6.2017 prev next
 

Auditimet e Fundit

 • Këshilli Kosovar për Trashëgimi Kulturore - 2015

  Shkarko
 • Ministria e Shëndetësisë - 2015

  Shkarko
 • Ministria e Arsimit, Shkencës, dhe Teknologjisë - 2015

  Shkarko
 • Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik - 2015

  Shkarko
 • Organi Shqyrtues i Prokurimit - 2015

  Shkarko
 • Fondet në Mirëbesim dhe Agjencia Kosovare e Privatizimit - 2015

  Shkarko
 • Universiteti i Prishtinës - 2015

  Shkarko
 • Komuna e Vushtrrisë - 2015

  Shkarko
 • Administrata Tatimore e Kosovës - 2015

  Shkarko
 • Dogana e Kosovës - 2015

  Shkarko
 • Ministria e Financave - 2015

  Shkarko
 • Komuna e Mitrovicës Veriore - 2015

  Shkarko
 • Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural - 2015

  Shkarko
 • Komuna e Ferizajit - 2015

  Shkarko
 • Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sporteve - 2015

  Shkarko
Raporti Vjetor i Auditimit Raporti Vjetor i Performancës së ZKA

Auditimet e Fundit