Stema
: 25.6.2017 prev next
 

Institucionet e Pavarura - 2016

 
 • Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit

  Shkarko
 • Agjencia kosovare për krahasim dhe verifikim të pronës

  Shkarko
 • Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës

  Shkarko
 • Agjencia për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale

  Shkarko
 • Zyra e Rregullatorit për Energji

  Shkarko
 • Këshilli Prokurorial i Kosovës

  Shkarko
 • Avokati i Popullit

  Shkarko
 • Gjykata Kushtetuese e Kosovës

  Shkarko
 • Komisioni i Pavarur për Media

  Shkarko
 • Autoriteti i Aviacionit Civil

  Shkarko
 • Agjencia Kundër Korrupsionit

  Shkarko
 • Instituti Gjyqësor i Kosovës

  Shkarko
 • Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

  Shkarko
 • Autoriteti Kosovar i Konkurrencës

  Shkarko
 • Agjencioni për Ndihmë Juridike Falas

  Shkarko
 • Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave

  Shkarko
 • Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare

  Shkarko
 • Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale

  Shkarko
 • Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil

  Shkarko
 • Këshilli Kosovar për Trashëgimi Kulturore

  Shkarko
 • Këshilli Gjyqësor i Kosovës

  Shkarko
 • Universiteti i Prishtinës

  Shkarko
 • Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik

  Shkarko
 • Organi Shqyrtues i Prokurimit

  Shkarko
 • Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa

  Shkarko
Raporti Vjetor i Auditimit Raporti Vjetor i Performancës së ZKA

Auditimet e Fundit