Stema
E Martë: 27.6.2017 prev next
 

Kontakti

Adresa: Rr.“Musine Kokalari”, Nr.87 10000 Prishtinë, Kosovë

 
 • Besnik Osmani, Auditor i Përgjithshëm (AP)

  e-mail: besnik.osmani@oagks.org

  tel:+381 (0) 38 60 60 04 1011

 • Vlora Mehmeti, Ndihmës AP

  e-mail: vlora.mehmeti@oagks.org

  tel:+381 (0) 38 60 60 04 ext. 1060

 • Ilir Salihu, Ndihmës AP

  e-mail: ilir.salihu@oagks.org

  tel:+381 (0) 38 60 60 04 ext. 1006

 • Jehona Krasniqi, Udhëheqëse e Prokurimit

  e-mail: jehona.krasniqi@oagks.org

  tel:+381 (0) 38 60 60 04 ext. 1014

 • Ardita Gashi, Asistente Ekzekutive

  e-mail: ardita.gashi@oagks.org

  tel:+381 (0) 38 60 60 04 ext. 1011

 • Qerkin Morina, Ndihmës AP

  e-mail: qerkin.morina@oagks.org

  tel:+381 (0) 38 60 60 04 ext. 1003

 • Valbon Bytyqi, Ndihmës AP

  e-mail: valbon.bytyqi@oagks.org

  tel:+381 (0) 38 60 60 04 ext. 1080

 • Qëndresa Mulaj, Zyrtare për Media

  e-mail: qendresa.mulaj@oagks.org

  tel:+381 (0) 38 60 60 04 ext. 1012

 • Adem Sylejmani, Drejtor i Burimeve Njerëzore

  e-mail: adem.sylejmani@oagks.org

  tel:+381 (0) 38 60 60 04 ext. 1024

 

photo
Raporti Vjetor i Auditimit Raporti Vjetor i Performancës së ZKA

Auditimet e Fundit