Stema
: 25.6.2017 prev next
 

Ministritë - 2016

 
 • Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor

  Shkarko
 • Ministria e Infrastrukturës

  Shkarko
 • Ministria e Financave

  Shkarko
 • Ministria për Integrime Evropiane

  Shkarko
 • Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale

  Shkarko
 • Ministria e Punëve të Brendshme

  Shkarko
 • Ministria e Punëve të Jashtme

  Shkarko
 • Ministria për Kthim dhe Komunitete

  Shkarko
 • Ministria e Diasporës

  Shkarko
 • Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

  Shkarko
 • Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës

  Shkarko
 • Ministria e Administratës Publike

  Shkarko
 • Ministria e Drejtësisë

  Shkarko
Raporti Vjetor i Auditimit Raporti Vjetor i Performancës së ZKA

Auditimet e Fundit