Stema
E Enjte: 29.6.2017 prev next
 

Pasqyrat Vjetore Financiare të Zyrës së Auditorit të Përgjithshëm

 
 • Raporti i Auditorit te Pavarur dhe Pasqyrat Financiare

  Shkarko
 • Raporti i Auditorit te Pavarur dhe Pasqyrat Financiare per vitin 2010

  Shkarko
 • Raporti i Auditorit te Pavarur dhe Pasqyrat Financiare per vitin 2009

  Shkarko
 • Raporti i Auditorit te Pavarur dhe Pasqyrat Financiare per vitin 2008

  Shkarko
Raporti Vjetor i Auditimit Raporti Vjetor i Performancës së ZKA

Auditimet e Fundit