Stema
: 25.6.2017 prev next
 

Te tjera - 2016

 
 • Administrata Tatimore e Kosovës

  Shkarko
 • Dogana e Kosovës

  Shkarko
 • Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës

  Shkarko
 • Zyra e Kryeministrit

  Shkarko
 • Kuvendi i Kosovës

  Shkarko
 • Zyra e Presidentit

  Shkarko
 • Projekti "Përkrahje për përmirësimin e hartimit (zhvillimit) të politikave në Kosovë”

  Shkarko
Raporti Vjetor i Auditimit Raporti Vjetor i Performancës së ZKA

Auditimet e Fundit