Vesti

Pogledati sve

Saopštenje za Medije

 • 3
  Prezentacija glavnih pitanja revizije za 2016. godinu i napredak u implementaciji datih preporuka u izveštajima revizije 
  08 Decembar, 2017

  Danas, Nacionalna Kancelarija Revizije, organizovala okrugli sto sa visokim predstavnicima javnih institucija Republike Kosova, gde su predstavljena glavna pitanja revizije za 2016. godinu i napredak u implementaciji datih preporuka u izveštajima ...

 • Poziv za medije
  07 Decembar, 2017

  Imamo zadovoljstvo da vas pozovemo da pratite zasedanje Okruglog stola na temu: “Predstavljanje glavnih pitanja revizije za 2016 godinu i napredak u sprovođenju preporuka koje su date u izveštajima o reviziji” koja qe se održati u petak, 8 ...

 • Javne finansije i odgovornost na centralnom nivou
  01 Decembar, 2017

  Pod organizacijom Skupštine Kosova i Nemačke Organizacije za Međunarodnu Saradnju  (GIZ), dana 1 decembra 2017 održana je Konferencija sa predstavnicima Komisije za Budžet i Finansije i Komisije za Nadzor Javnih Finansija sa temom Javne ...

 • Efikasnost upravljanja Građanskim Predmetima u Osnovnim Sudovima
  27 Novembar, 2017

  Nacionalna Kancelarija Revizije je objavila izveštaj Revizije performanse “Efikasnost Upravljanja Građanskim Predmetima u Osnovnim Sudovima”. Ovom revizijom smo procenili proces upravljanja sudskim predmetima od strane Osnovnih sudova, kao i ...

 • Procedure i Kontrole u Sistemu za Upravljanje Opštinske Performanse
  17 Novembar, 2017

  Procedure i kontrole u sistemu za upravljanje opštinske performanse “Procedure i Kontrole u Sistemu za Upravljanje Opštinske Performanse”.  Ovom revizijom smo procenili način funkcionisanja Sistema za Upravljanje Opštinske Performanse (SUOP) ...

Pogledati sve