Stema
: 25.6.2017 prev next
 

Poslednja Revizija

 • Regulatorni Autoritet za Usluge Vode - 2016

  Preuzmi
 • Kosovska agencija za upoređivanje i verifikaciju imovine - 2016

  Preuzmi
 • Ministarstvo Sredine i Prostornog Planiranja - 2016

  Preuzmi
 • Ministarstva za Infrastrukture - 2016

  Preuzmi
 • Poreska Administracija Kosova - 2016

  Preuzmi
 • Carina Kosovo - 2016

  Preuzmi
 • Ministarstvo Finansija - 2016

  Preuzmi
 • Ministarstvo za Evropske Integracije - 2016

  Preuzmi
 • Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite - 2016

  Preuzmi
 • Univerzitetska Bolnička i Klinička Služba Kosova - 2016

  Preuzmi
 • Kosovska Akademije Nauka i Umetnosti - 2016

  Preuzmi
 • Agencija sa Upravlanje Memorialni Kompleksa - 2016

  Preuzmi
 • Opština Glogovac - 2016

  Preuzmi
 • Opština Vucitrn - 2016

  Preuzmi
 • Opština Junik - 2016

  Preuzmi
Godisnji Izvestaj Revizije NKR Godisnji Izvestaj Performanse

Poslednja revizija