Stema
: 25.6.2017 prev next
 

Standardi

 
 • Abu Dhabi Deklaracija XXII INCOSAI 2016

  Preuzmi
 • Plan Korporativnog Razvoja 2015 – 2020

  Preuzmi
 • Priručnik Revizije Regularnosti

  Preuzmi
 • Vodic Upravljanja Kvaliteta Revizije

  Preuzmi
 • Smernice za Reviziju Učinka

  Preuzmi
 • Razvojna Korporativna Strategija

  Preuzmi
Godisnji Izvestaj Revizije NKR Godisnji Izvestaj Performanse

Poslednja revizija