Stema
: 25.6.2017 prev next
 

Zakonodavstvo

 
 • Administrativno uputstvo br. 1/2016 o sprovođenju prava i odgovornosti Nacionalne Kancelarije Revizije i revidiranih entiteta

  Preuzmi
 • Zakon Br. 05/L- 055 o Generalnom Revizoru i Nacionalnoj Kancelariji Revizije Republike Kosovo

  Preuzmi
 • PECK Izveštaj o proceni BPPN/BPFT

  Preuzmi
 • PECK Izveštaj o proceni za borbu protiv korupcije

  Preuzmi
 • Ustav Republike Kosovo

  Preuzmi
 • Zakon o Javnim Nabavkama na Republici Kosovo

  Preuzmi
 • Zakon o Odgovornostima za Rad u Javnim Finansijama

  Preuzmi
 • Zakon o Ovidu u Javnim Dokumentima

  Preuzmi
Godisnji Izvestaj Revizije NKR Godisnji Izvestaj Performanse

Poslednja revizija