• Kodeks Etike i Ponasanja

  Preuzimanje
 • Vodič za Kontrolu Kvaliteta Revizija Regularnosti

  Preuzimanje
 • Administrativno uputstvo br. 1/2016 o sprovođenju prava i odgovornosti Nacionalne Kancelarije Revizije i revidiranih entiteta

  Preuzimanje
 • Smernice za Reviziju Učinka

  Preuzimanje
 • Vodic Upravljanja Kvaliteta Revizije

  Preuzimanje
 • Performance Audit Manual

  Preuzimanje