Nazad na listu
20 септембра 2018

15 godina Nacionalne Kancelarije Revizije

ZKA 2 llogo

Nacionalna Kancelarija Revizije ove sedmice obeležava 15. godišnjicu osnivanja kao Vrhovna Institucija Revizije u Republici Kosova.

Ovom prilikom će se održati sledeće aktivnosti:

1 oktobar 2018 Sastanak sa Driton Selmanaj, Predsednik Komisije za nadgledanje Javnih Finansija, Skupština Kosova  

Dostavljanje Godišnjeg Plana revizije za revizorsku sezonu  2018/19 i Strateškog Plana NKR-a 2018 – 202.

Skupština Kosova, 13:00 časova

1 – 3 oktobar 2018 Obuka Revizije Performansi, zajednička organizacija NKR, USAID i Centar Ekselencije za Reviziju Vrhovne Institucije Revizije SAD-a

Obuka će se održati u Hotelu Sirius i počinje od 11:00 časova

Podela Certifikata, vrši se od strane Generalnog Revizora, g. Besnik Osmani i Christina Davis, Zamenik Direktorka Misije USAID na Kosovu dana 3 oktobra 2018, u 16:00 časova, Hotel Sirius, hala Andromeda, II sprat, (otvorena za medije)

(agenda)

2 oktobar 2018 Sindikata radnika NKR, organizuje aktivnost davanja krvi

Nacionalna Kancelarija Revizije, 09:00 časova

Generalni Revizor, g. Osmani, očekuje na sastanku prvu generaciju zaposlenih u NKR

Nacionalna Kancelarija Revizije, 13:30 časova

Generalni Revizor, g. Besnik Osmani, očekuje na sastanku grupu zaposlenih koja za 10 godina dali doprinos u NKR

Nacionalna Kancelarija Revizije, 14:00 časova

3 oktobar 2018 Generalni Revizor, g. Besnik Osmani, očekuje na sastanku Generalnu Revizorku Švedske, g-đu. Helena Lindberg

Nacionalna Kancelarija Revizije, 14:00 časova

Sastanak upravnog odbora za implementaciju trogodišnjeg projekta Nacionalne Kancelarije Revizije sa Nacionalnom Kancelarijom Revizije Švedske.

Doček dobrodošlice za delegacije Vrhovnih Institucija Revizije

Skupština Republike Kosova, ora 19:00, ulaz za poslanike (otvorena za medije)

4 oktobar 2018 Tematska konferencija “Uloga i uticaj vrhovnih institucija za reviziju u vraćanju poverenja javnosti u javni sektor”

Hotel Emerald, hala Betoven, 09:00 – 13:30 časova (otvorena za medije)

Poseta antičkom gradu Ulpiana

Odlazak od Hotela Emerald, 16:30 časova (otvorena za medije)

Gala večera – Obeležavanje 15- godišnjice NKR-a

Hotel Emerald, hala Betoven, 20:00 – 22:00 časova (otvorena za medije)

Program konferencije

5 oktobar 2018 Prezentacija izveštaja performanse “Posebni programi stanovanja”

Amfiteatar Narodne Biblioteke, 13:30 časova (otvorena za medije)

Generalni Revizor Kosova, g. Besnik Osmani, ima čast da očekuje visoke predstavnike Vrhovnih Institucija Revizije iz: Sjedinjenih Američkih Država, Evropski Sud Revizora, Albanije, Švedske, Turske, Saudske Arabije, Velsa, Češke, Poljske, Finske, Hrvatske, Crne Gore, Bugarske, Makedonije i SIGMA i visoki zvaničnici lokalnih Institucija, važne ličnosti iz umetnosti i kulture i predstavnici diplomatskih misija na Kosovu.

Kancelarija Generalnog Revizora (sada Nacionalna Kancelarija Revizije), kao Vrhovna Institucija Revizije na Kosovu osnivana je od strane Administracije Ujedinjenih Nacija, u 2002 godini, a prva Generalna Revizorka Kosova, g-đa. Inga Brit Ahlenius, imenovana u 2003 godine kada je funkcionalizovana institucija.

Generalni Revizor Republike Kosova je g. Besnik Osmani, imenovan je od strane Skupštine Republike Kosova u martu 2016 godine, za jedan petogodišnji mandat.

Nacionalna Kancelarija Revizije Kosova (NKR) ispunjava svoj mandat i ustavnu i zakonsku obavezu i svake godine izrađuje i dostavlja Skupštini i subjektima revizije preko 100 izveštaja revizije regularnosti i performanse; preko 1000 preporuka revizije regularnosti, profesionalnu podršku i savetovanje svim subjektima revizije o implementaciji preporuka; svi izveštaji revizije se objavljuju.

Trenutno, NKR ima 160 zaposlenih, 130 od kojih su revizorsko osoblje.

Za svaku dodatnu informaciju možete nas kontaktirati na:

e-mail: qendresa.mulaj@oagks.org

tel. 038 606004 ext 1011

 

Povezan