Nazad na listu
22 децембра 2017

Delegacija Nacionalne Kancelarije Revizije u službenoj poseti  Nacionalnoj Kancelariji Revizije Švedske

Vizita_NAO_Suedi

Od 18 – 20 decembra 2017, Generalni Revizor Kosova, g. Besnik Osmani, u pratnji visokih zvaničnika Nacionalne Kancelarije Revizije Kosova boravili u poseti Nacionalnoj Kancelariji Revizije Švedske u Stokholmu.

Tokom ove posete održani su posebni sastanci i radne sesije u cilju zajedničke diskusije o indikatorima promene i unutrašnji pristup za upravljanje promena u instituciji, strateškog i revizorskog plana NKR-a i plan implementacije projekta između Nacionalne Kancelarije Revizije Švedske i Nacionalne Kancelarije Revizije Kosova.

Delegacija kosova u okviru planiranih aktivnosti ove posete sastala se i sa gosp. Giedre Švediene, bivša Generalna Revizorka Litvanije, počasni gost Nacionalne Kancelarije Revizije Švedske.

Želimo da naglasimo da osim bilateralne saradnje između dve institucije, Nacionalna Kancelarija Revizije Švedske će podržati Nacionalnu Kancelariju Revizije Kosova, kroz trogodišnjeg projekata, u ojačanju i daljni razvoj institucionalnih kapaciteta i primene međunarodnih standarda za vrhovne institucije revizije. Konkretnije u oblastima: Revizije Performansi, Revizije regularnosti (finansijske i Usaglašenosti), Liderstva, Upravljanja Ljudskim Resursima, Komunikacije i Strateškog Planiranja.

Povezan