Nazad na listu
03 октобра 2018

Efektivnosti posebnih programa stanovanja

ZKA 2 llogo

Nacionalna Kancelarija Revizije je objavila izveštaj performanse o “Efektivnosti posebnih programa stanovanja”

Poslednji izveštaj revizije performanse koji je objavljen danas pokazuje da Poseban program stanovanja ne posluje dobro. Većina onih kojima je potrebno socijalno stanovanje nisu uspeli da imaju korist i veoma je malo učinjeno kako bi se znatno poboljšalo ovo stanje. Kao posledica ne dobijanja koristi od ovog programa stanovanja, mnogobrojni građani će nastaviti da žive u opasnim ili ne pristupačnim zgradama.

Program se ne finansira dovoljno od strane raspoloživih resursa a pritom raspoloživi resursi nisu dodeljeni na efektivan način. Opštine imaju poteškoće da generišu dovoljno fondova zarad pokrivanja svih zahteva za stanovanje. Štaviše, raspoloživi resursi se ne dodeljuju uvek građanima kojima su više potrebni, a ima i slučajeva da sa ovog programa imaju koristi i građani koji uopšte ne uživaju ovo pravo.

Performanse i prakse među opštinama su znatno različite a sa druge strane komplikovani državni kriterijumi se ne primenjuju na konzistentan način, rezultirajući tako čestim nepravilnostima i neželjenim rezultatima.

Ima nedostataka što se tiče sistema informisanja, pracenje i inspekcije. Vlada i opštine nisu razvile neki sistem za identifikovanje  potreba za socijalnim stanovanjem  i kao posledica toga nema tačnih podataka u vezi sa brojem onih kojima je potreban ovaj program.

Besnik Osmani, Generalni Revizor Nacionalne Kancelarije Revizije je rekao da: “Vlada nije uspela da stvori održive mehanizme koji bi pomogli u sprovođenju, koordinisanju i pracenje Posebnih programa stanovanja, i da kao rezultat toga Poseban program stanovanja ne funkcioniše kako treba.”

Nacionalna Kancelarija revizije je dala svoje preporuke koje imaju za cilj da obezbede da će odgovorne institucije, odnosno Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja razmotriti i ispraviti  aktuelni program i način njegovog sprovođenja. Da razvije relevantne i merljive ciljeve, da pojednostavi kriterijume, da odredi raspodelu odgovornosti između centralnih i lokalnih organa kao i da uspostave mere kako bi se obezbedilo da posebni programi stanovanja deluju na efektivan, konsistentan i efikasan način. A, Opštine da stvaraju načine za identifikovanje građana sa visokim prioritetom potrebe za socijalnim stanovanjem kao i da se zalažu na nađu neposredno i priuštivo rešenje za njih.

 

Saopštenje za medije je i izveštaj su na raspolaganju  od dana objavljivanja:

http://www.zka-rks.org

Povezan