Nazad na listu
24 октобра 2018

Fondovi donatora se revidiraju od strane Nacionalne Kancelarije Revizije

AuditimiFondeveDonatoreve

Međunarodne finansijske organizacije i donatori povećavaju zahteve da Nacionalna Kancelarije Revizije revidira njihove fondove dodeljene javnim institucijama na Kosovu.

Finansijska podrška iz inostranstva kroz posebnih programa, ostaje važan izvor za realizaciju razvojnih prioriteta Vladinog Programa na Kosovu. Nacionalna Kancelarija Revizije, uzimajući u obzir značaj ovih fondova i uticaj koji imaju na poboljšanje života građana, kao i na osnovu zahteva donatora, u 2017 godini izvršila finansijsku reviziju sedam takvih projekata.

Revizije pokrivaju programe fondova datih od Svetske Banke kroz Međunarodne Asocijacije za Razvoj kao i datih fondovi od strane Švedske Vlade preko Švedske Agencije za Međunarodnu Saradnju i Razvoj (SIDA). Realizovan iznos iz ovih fondova u 2017 godini je bio oko 6,124,789€.

Fondovi su namenjeni za razvoj u oblasti obrazovanja, zdravstva, poljoprivrede i ekonomskog razvoja, a odgovorni za njihovu implementaciju su: Kancelarija Premijera; Ministarstvo Obrazovanja, Nauke i Tehnologije; Ministarstvo Zdravlja; Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja; Ministarstvo za Ekonomski Razvoj; Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja i Katastarska Agencija.

Nacionalna Kancelarija Revizije u revizorskoj sezoni 2018/2019 će izvršiti reviziju godišnjih finansijskih izveštaja za 2018 godinu za sedam drugih projekata donatorskih fondova, kao i jednu reviziju performanse za jedan posebni projekat.

Revizije finansijskih izveštaja za posebne svrhe vrše se u skladu sa Međunarodnim Standardima Vrhovnih Institucija Revizije (MSVIR). Za izvršenje takvih revizija, treba uzeti u obzir usklađenost sa zahtevima za finansijsko izveštavanje, kao i kvalitet i tačnost informacije prikazane u godišnjim finansijskim izveštajima. Ove revizije povećavaju poverenje u donatore u vezi sa upravljanjem datim fondovima i obezbeđuju transparentnost za građane u implementaciji projekta.

Izveštaji o posebnim projektima i svi drugi izveštaji izvršenih od strane  Nacionalne Kancelarije Revizije možete ih naći na našoj veb stranici www.zka-rks.org

Povezan