Nazad na listu
03 октобра 2018

G. Osmani dočekao na sastanku gđu. Lindberg, Generalna Revizorka Švedske

Takimi_AP_Suedise

Generalni Revizor, g. Besnik Osmani dočekao danas u jednom sastanku gđu. Helena Lindberg, Generalna Revizorka Švedske. Tokom bilateralnog sastanka razgovarano je o daljoj jačanju saradnje dva vrhovnih revizorskih institucija i o procesu implementacije bilateralnog sporazuma.

Nacionalna Kancelarija Revizije Kosova i Nacionalna Kancelarija Revizije Švedske imaju trogodišnji sporazum o razmeni institucionalnih iskustava i švedsku podršku za Nacionalnu Kancelariju Revizije (NKR) za dalje jačanje institucionalnih kapaciteta i primenu međunarodnih standarda za vrhovne revizorske institucije. Sporazum predviđa razvoj specifičnih aktivnosti u sledećim oblastima: Revizije Performansi, Revizije Regularnosti (finansijske i usaglašenosti), Liderstvo, Upravljanje Ljudskim Resursima, Komunikacija i Strateško Planiranje.

Povezan