Nazad na listu
26 децембра 2017

Generalni revizor je obavio službenu posetu Univerzitetu u Kembridžu, Ujedinjeno Kraljevstvo

APneKembrixh

Generalni revizor Kosova, g. Besnik Osmani, je 22 decembra 2017 obavio službenu posetu Univerzitetu u Kembridžu, Ujedinjeno Kraljevstvo. Cilj posete je bio razgovor o modalitetima među institucionalne saradnje u cilju povećanja kapaciteta revizora performanse Nacionalne Kancelarije Revizije Kosova.

Generalni revizor Kosova, g. Besnik Osmani je obavestio sagovornike o njegovim stalnim naporima i naporima Nacionalne Kancelarije Revizije za dizajniranje adekvatnog programa edukacije i razvoja profesionalnih kapaciteta revizora performanse u Kancelariji Reviziji Kosova. On je izrazio interes da se pronađe neki model saradnje između akademije i vrhovne institucije revizije na Kosovu, kako bi se napravila profesionalna šema za edukaciju revizora performanse.

Predstavnici koledža Univerziteta u Kembridžu, dr. Steve Evans i dr. Nazia Mintz Habib su izrazili spremnost da sarađuju sa visokoškolskim institucijama na Kosovu kako bi predložili adekvatno i održivo rešenje za stručni razvoj revizorskog osoblja Nacionalne Kancelarije Revizije.

NKR je već́ održala sastanke sa drugim potencijalnim partnerima u cilju podrške izgradnje stručnih kapaciteta revizora performanse, kao što su Nacionalna Kancelarija Revizije Ujedinjenog Kraljevstva, UNDP, UBT itd. U međuvremenu, Nacionalna Kancelarija Revizije Švedske pruža stručnu podršku osoblju NKR-e koji su uključeni u revizijama performanse.

Povezan