Nazad na listu
03 децембра 2018

Građani ne dobijaju neophodne lekove i blagovremeno

Lista esenciale e barnave

Nacionalna Kancelarija Revizije je sprovela reviziju upravljanja Esencijalnom Listom Lekova i izdala neke važne rezultate za njeno efikasnije upravljanje.

Lista nije ažurirana od 2013 godine i postoji rizik da važni i isplativi lekovi  ne bude u ovoj listi. Oko 30% lekova se nikada ne naruče, a ima važne lekove koji se traže kontinuirano, ali nisu uključeni u esencijalnu listu. Ova revizija je identifikovala nedostatke u celom procesu upravljanja esencijalnom listom lekova počev od planiranja, distribucije i praćenja ovog procesa od strane zdravstvenih ustanova. Početna planiranja su promenjena bez odgovarajuće analize i stoga je vitalni lek smanjen na 74% od početnog plana.

Loše stanje je i kod distribucije lekova, gde zbog nepoštovanja utvrđenog roka u ugovorima o snabdevanju lekovima došlo je do kašnjenja u isporuci do 240 dana nakon predviđenog roka.  Kao posledica nedostatka adekvatnog praćenja planiranja i distribucije lekova od strane nadležnih Institucija, iste slabosti se ponavljaju svake godine.

Uprkos prosečnom godišnjem budžetu za Listu Lekova za godine 2015 – 2017, koji je bio oko 15 miliona evra, van ove liste samo Univerzitetski Klinički Centar potrošio je u proseku 1,2 miliona evra godišnje za farmaceutske proizvode. Dok, koliko pacijenti troše iz svog budžeta za lekove koju se ne pružaju iz zdravstvenih ustanova, nema nijednog podataka u kosovskim institucijama.

Besnik Osmani, Generalni Revizor, povodom objavljivanja ovog izveštaja istakao da „Da bi se osigurao bolje snabdevanje, Ministarstvo Zdravlja, zajedno sa Fondom za Zdravstveno Osiguranje i Univerzitetskom Kliničkom Bolničkom Službom, treba osigurati da se esencijalna Lista Lekova ažurira što pre kako bi uključio potrebe pacijenata. Pored toga, ove institucije treba da obezbede bolje upravljanje planiranjem i distribucije lekova, kao i praćenje procesa kako bi se obezbedilo da lekovi budu dostupni pacijentima kada im potrebni“.

Prema tome, Nacionalna Kancelarija Revizije procenila je da Ministarstvo Zdravlja, Fond Zdravstvenog Osiguranja i Univerzitetska Klinička Bolnička Služba Kosova treba preduzeti konkretne korake kako bi osigurali pravilno upravljanje Esencijalnom Listom Lekova. Sprovođenje preporuka koje su rezultat revizije direktno će uticati na poboljšanje ovih procesa.

Kompletan izveštaj možete pročitati u  www.zka-rks.org

Povezan