Nazad na listu
01 децембра 2017

Javne finansije i odgovornost na centralnom nivou

Pod organizacijom Skupštine Kosova i Nemačke Organizacije za Međunarodnu Saradnju  (GIZ), dana 1 decembra 2017 održana je Konferencija sa predstavnicima Komisije za Budžet i Finansije i Komisije za Nadzor Javnih Finansija sa temom Javne finansije i odgovornost na centralnom nivou. Pozvani na ovu Konferenciju bili su i Generalni Revizor, g. Besnik Osmani i predstavnici NKR-a, i drugi domaći i međunarodni akteri iz oblasti javnih finansija.

Ovom prilikom, Generalni Revizor Republike Kosova, Besnik Osmani, održao kratak reč o važnosti javne revizije i ulogu Nacionalne Kancelarije Revizije.

O nadležnostima Nacionalne Kancelarije Revizije i efektivnoj komunikaciji sa Skupštinom Republike Kosova gosp. Vlora Mehmeti, Pomoćnica Generalnog Revizora, vršila detaljnu prezentaciju.

“Nacionalna Kancelarija Revizije, kroz spoljne revizije javnih institucija kontroliše da li se javni novac troši dobro i ima dovoljnih mehanizma kontrole, pomažući Skupštini da zadrži odgovornom Vladu i javne institucije o načinu kako oni troše javni novac, i da pomaže onima koji su zaduženi za pružanje javnih usluga da poboljšaju njihovu performansu u pružanju usluga na centralnom i lokalnom nivou” – rekla je gospođa Mehmeti u prezentaciji.

Gospođa Mehmeti je naglasila značaj pregleda revizorskih izveštaja u Skupštini a ne samo od strane Komisije za Nadzor Javnih Finansija ali i od strane Komisije za Budžet i Finansije, sa naglaskom, uzimanje u obzir podataka iz revizorskih izveštaja u procesu izrade Zakona o Budžetu i prilikom pregleda godišnjih izveštaja rada Nezavisnih Institucija.  Kao rezultat toga, g. Abdixhiku Predsedavajući Komisije za Budžet i Finansije pozvao Generalnog Revizora g. Osmanija da učestvuje u sastancima te komisije o pitanjima koja bi mogle povećati efikasnost rada te komisije.

Povezan