Nazad na listu
16 новембра 2017

Lansiranje projekta bratimljenja između Nacionalne Kancelarije Revizije Kosova i Vrhovne Kancelarije Revizije Poljske

LansimiProjBinjakezimit_ZSA te Polonise

Danas je, u okviru posete Predsednika Vrhovne Kancelarije Revizije Poljske, u prostorijama Nacionalne Kancelarije Revizije lansiran projekat bratimljenja “Razvoj kapaciteta Nacionalne Kancelarije Revizije u vezi sa revizijom Javnih Preduzeća”. Ovaj projekta je podržan o Evropske Unije i dostiže vrednost od 200 000 evra.

Generalni Revizor Kosova g-din. Besnik Osmani je ovom prilikom izrazio njegovu zahvalnost prvenstveno za Evropsku Uniju za stalnu podršku koja je pružena razvoju kapaciteta Nacionalne Kancelarije Revizije Kosova preko projekata bratimljenja i istakao je da je vrlo zadovoljan što će Vrhovna Kancelarija Revizije Poljske biti partner u sprovođenju ovog projekta, imajući u vidu veliko iskustvo i kredibilitet koju uživa ova institucija.

G-din. Krzysztof Kwiatkowski, Predsednik Vrhovne Kancelarije Revizije Poljske je sa njegove strane istakao da će njegova institucija zalagati za maksimiziranje koristi koju će NKR dobiti preko ovog projekta, g-din. Kwiatkowski, je naglasio da je za ostvarenje ovog cilja angažovao dva njegova najbolja stručnjaka kao rukovodioca projekta.

Šef sektora za Politiku, Ekonomiju i Evropske Integracije g-din. Riccardo Serri, je ovom prilikom rekao: “Srećan sam što započinjemo ovaj projekat bratimljenja koji obezbeđuje podršku Nacionalnoj Kancelariji Revizije na Kosovu. Odgovorna, transparentna e efikasna javan administracije je ono što zahteva EU-ja i za šta se zalaže Kosovo.

Povezan