Nazad na listu
23 новембра 2018

Nacionalna Kancelarija Revizije i Visoka Državna Kontrola razmenjuju iskustva u reviziji javnog sektora

Vizita ne KLSH

Jedna grupa revizora Nacionalne Kancelarije Revizije je tokom 22-23 novembra, obavila studijsku posetu u Visokoj Državnoj Kontroli Republike Albanije.

Tokom dvodnevne posete su održani susreti sa fokusom na metodologiju revizije, priručniku revizije IT-e, uputstvima i praksama u identifikovanju korupcije i finansijskih prevara u reviziji.  Razmenjena su takođe i iskustva u reviziji javnih društava i spoljnih investicija, stručnom razvoju i o važnosti sistema unutrašnje kontrole.

Revizori VDK su početkom meseca posetili Nacionalnu Kancelariju Reviziju, prilikom čega su razmenili iskustva prakse i izazove revizije po ovim institucijama. Ove posete su obavljene u okviru bilateralnog sporazuma  između Visoke Državne Kontrole Albanije i  Nacionalne Kancelarije Revizije Kosova.

Takvi sporazumi pružaju mogućnost za razmeni stavova, metoda i radnih iskustava sa drugim zemljama u cilju daljeg jačanja stručnih kapaciteta u raznim oblastima.

Povezan