Nazad na listu
03 марта 2020

Nacionalna Kancelarija Revizije predstavila izveštaj o učinku “Implementacija preporuka izveštaja ‘Razvojni Fond‘ i efekti fonda”

Prezantimi i raportit te fondit zhvillimor 01

Nacionalna Kancelarija Revizije (NKR) danas je održala javnu prezentaciju izveštaja o učinku “Implementacija preporuka izveštaja ‘Razvojni Fond‘ i efekti fonda”, gde su prisustvovali predstavnici Carine Kosova, Ministarstva Finansija i Transfera, opštine Severna Mitrovica, opštine Zvečane, kao i predstavnici civilnog društva, međunarodnih organizacija i medija. 

Tom prilikom je Generalni Revizor Besnik Osmani rekao da je zahtev za reviziju Razvojnog Fonda Poverenja (RFP) stigao iz kancelarije Evropske Unije na Kosovu.

“Revizija ovog fonda i sam fond je veoma specifična, znate da to proizilazi iz briselskog sporazuma. Revizija tog fonda je bila izazov uzimajući u obzir posebne karakteristike koje se pripisuju ovom fondu. Projekat kao takav za nas je bio važan zbog još jedne činjenice, jer je sastavni deo državnog budžeta i trebalo bi da imamo dovoljno informacija o načinu upravljanja fondom “, rekao je Osmani.

Generalni Revizor, Besnik Osmani, pohvalio je posvećenost nadležnih institucija da izvrše neophodna poboljšanja kako bi se sredstva RFP-a trošila na efikasan način i u korist građana opština na severu Kosova.

“ Videli smo posvećenost uključenih institucija da izvrše poboljšanja. Ovo je poruka koju sam morao da slede sve druge institucije koje revidiramo. Stoga pozivam sve zainteresovane strane da ozbiljno shvate preporuke koje daje Nacionalna Kancelarija Revizije, jer imaju zajedničku svrhu da se ovaj budžet koristi za materijalna dobra građanima opština na severu“, rekao je Osmani.

Dok je pomoćnica Generalnog Revizora, Vlora Spanca, predstavljajući glavne zaključke ove revizije, rekla da opštine na severu nisu bile dovoljno efikasne u pružanju dostupnih projekata finansiranih od strane Razvojnog Fonda Poverenja, a u nekim slučajevima nisu bile efikasne.

“Glavni zaključci propratne revizije su da su samo 4 od 13 datih preporuka u potpunosti sprovođene, 5 je delimično sprovedeno, a 4 nisu u potpunosti sprovođene. Stoga je napredak u ovom pogledu ograničen i ostaje prostor za bolje upravljanje i finansijsku kontrolu prilikom sprovođenja projekata finansiranih iz ovog fonda“, naglasila je Spanca, dodajući da su građani pozvani na saslušanja, ali ne i za projekte koji se finansiraju iz RFP-a, neki projekti nisu završeni u zadanim rokovima i bilo je projekata koji još nisu počeli da se primenjuju uprkos činjenici da su opštine imale budžet na raspolaganju.

U međuvremenu, Šef Departmana Revizije Fatlinda Ramosaj rekla je da revizija uključila odgovorne institucije: Upravni Odbor Razvojnog Fonda Poverenja, Ministarstvo Finansija, Kosovsku Carinu i četiri opštine korisnice Severnu Mitrovicu, Leposavić́, Zvečane i Zubin Potok.

Ramosaj je nagovestila da je ova revizija obuhvatila projekte razvijene tokom 2017-2019. godine i imala je za cilj da proceni sprovođenje preporuka i sprovođenje projekata u korist građana.

“Nacionalna Kancelarija Revizije dala je 13 preporuka, 4 za Odbor Razvojnog Fonda Poverenja, 3 za Ministarstvo Finansija, 1 preporuku za Carinu Kosova i 5 preporuka za opštine na severu. Drugi cilj ove revizije bio je efekat ovog fonda, odnosno koliko je projekata finansiranih ovim fondom realizovano i dostupno građanima“, rekla je Ramosaj, dodavši da postoje 3 nove preporuke za severne opštine i 2 preporuke za Upravni odbor RFP-a.

Dalje, vođa tima, Arben Selimi i član tima Armin Bushati, detaljno su predstavili nalaze izveštaja o učinku “Implementacija preporuka izveštaja ‘Razvojni Fond‘ i efekti fonda”.

Dok su se predstavnici opština na severu države, odnosno Severne Mitrovice i opštine Zvečane obavezali da će uzeti u obzir primedbe i preporuke Nacionalne Kancelarije Revizije Kosova kako bi se sredstva fonda koristile za projekte građana severnih opština.

Razvojnog Fonda Poverenja osnovan je 2013. godine sporazumom između Evropske Unije (EU) i Vlade Republike Kosova. Cilj Fonda je da promoviše društveni i ekonomski razvoj u opštinama Severna Mitrovica, Zubin Potok, Leposavić́ i Zvečane.

Povezan