Nazad na listu
04 јула 2018

Nacionalna Kancelarija Revizije zaključuje ciklus konsultativnih sastanaka o Strateškom Planu 2018-2021

Takimet_PlaniStrategjik

Nacionalna Kancelarija Revizije je 3 i 4 jula 2018 godine, predstavila i razmotrila Nacrt Strateškog Plana 2018-2021 sa celim osobljem NKR-a.

Ovi sastanci zaključuju ciklus konsultacija koje su održane i sa ključnim spoljnim partnerima, kao što je Skupština Republike Kosovo, Organizacije Civilnog Društva i Mediji kao i donatorske organizacije koje deluju na Kosovu.

Nakon ovih konsultacija, tim za strateško planiranje koji je osnovan od strane Generalnog Revizora za izradu Strateškog Plana, razmatra sugestije i savete koji su primljeni kako od spoljnih partnera tako i od osoblja NKR-a, i nakon finalizacije dokumenta predložiće Generalnom revizoru na usvajanje trogodišnji Strateški Plan za Nacionalnu Kancelariju Revizije.

Proces strateškog planiranja je podržan od strane stručnjaka iz Nacionalne Kancelarije Revizije Švedske.

 

Povezan