Nazad na listu
14 јуна 2018

Nacrt Strateškog Plana Nacionalne Kancelarije Revizije 2018 – 2021, se raspravlja sa Organizacijama Civilnog Društva

Diskutimi_PlaniStrategjikZKA

Danas je u prostorijama Nacionalne Kancelarije Revizije održan radni okrugli sto sa Organizacijama Civilnog Društva na kojem je predstavljen Nacrt Strateškog Plana Nacionalne Kancelarije Revizije 2018 – 2021 I raspravljano je o mogućim temama za revizije performanse/učinka koje bi se mogle uvrstiti na godišnjem planu rada za sezonu revizije 2018 -2019.

Generalni Revizor, g. Besnik Osmani, je u svom govoru u otvaranju rada ovog okruglog stola istakao da je saradnja sa civilnim društvom  veoma važna te da se predlozi i sugestije koje pristižu od ovih organizacija tretiraju/obrađuju na poseban način.

Zamenik Generalnog Revizora, g. Ilir Salihu, je tokom predstavljanja Strateškog Plana predstavio detaljne informacije o strateškim ciljevima i objektivama  NKR-a- koji se trebaju ostvariti u skladu sa ovim planom kao i analizama u okruženjem i identifikovanjem izazova i praznina  sa kojima se NKR može suočavati u naredne tri godine tokom realizacije.

Učesnici su veoma visoko ocenili spremnost Nacionalne Kancelarije Revizije da bude otvorena i da sarađuje sa civilnim društvom a Strateški Plan NKR-a su ocenili ambicioznim ali su pritom rekli da se trudom i odgovarajućim sredstvima može ostvariti.

Prisutni su ocenili da je NKR pokazala znatno povećanje performanse tokom poslednjih godina, pritom se kao veoma važnim ocenilo povećanje borja revizija performanse.

Raspravljanje Nacrta Strateškog Plana NKR-a 2018 – 2021, će se nastaviti narednih dana i sa ostalim I sa drugim interesnim stranama NKR-a.

Povezan