Nazad na listu
13 јуна 2018

Nove sudije s blizu se upoznaju sa mandatom i radom Nacionalne Kancelarije Revizije

Gjyqtaret_Trajnimi

Danas u Nacionalnoj Kancelariji Revizije organizovana obuka za sudije šeste generacije koji su novoimenovani od strane predsednika zemlje.

Ovom prilikom, Generalni Revizor, g. Besnik Osmani, održao je pozdravni reč i želeo im srećan rad u novom zadatku.

Dok, g. Qerkin Morina, Pomoćnik Generalnog Revizora i g. Safet Berisha, direktor Departmana Pravnih Pitanja u Reviziju, predstavili pred njim mandat i funkciju Nacionalne Kancelarije Revizije i revizorskog rada koju obavljala kancelarija, kao i za saradnju sa organima zakonodavstva i pravosuđe. U okviru obuke održana je i jedna sednica – otvorena diskusija na kojoj su učesnici razmenili svoja mišljenja i razgovarali o dobrim praksama na radu.

Povezan