Nazad na listu
07 фебруара 2018

Objavljena je sinteza o regionalnom projektu revizije performanse za javne nabavke

LogoZyres

Evropski Sud Revizora, zajedno sa Nacionalnom Kancelarijom Revizije Švedske su podržali regionalni projekat revizije performanse za javne nabavke u zemljama zapadnog Balkana, a nedavno su objavili izveštaj sinteze za ovaj projekat. Nacionalna Kancelarija Revizije Republike Kosovo je bila ovog projekta zajedno sa Vrhovnim Institucijama Revizije zemalja u regionu, uključujući Albaniju, Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Crnu Goru.

Generalni revizor g. Besnik Osmani, je uzimajući u obzirom značaj i težina javnih nabavki u državnom budžetu stalno podržao ovaj projekat. Ovom prilikom, on je izrazio veliko zadovoljstvo da Nacionalan Kancelarija Revizije Republike Kosovo igra aktivnu ulogu u revizije zajednici, preko regionalne saradnju i šire

G. Osmani je istakao spremnost i interes za ovakve inicijative, obezbeđujući da će NKR učestvovati i dati svoj stručni doprinos.

Projekat je bio fokusiran na reviziji javnih nabavki kao oblast koje je podložno prevari i korupciji. Pokazatelji problema u oblasti nabavke, dobijene od medija i drugih istraživanja pokazuju trend ugovornih organa prema dogovorim procedurama, umesto otvorenih procedura koje su manje transparentne i manje ekonomičnije. Zatim, tu su brojna otkazivanja ugovora, kašnjenja u realizaciji ugovora i drugi problemi uzrokovani ne zbog odgovarajućih procedura nabavke.

Objavljeni izveštaj predstavlja sintezu glavnih nalaza i zaključaka koji su proizašle iz paralelne revizije i ima za cilj da promoviše razumevanje problema sa kojima se suočavaju zemlje u regionu u oblasti javnih nabavki i regionalne saradnje na putu ka Evropskoj uniji.

Opšti zaključak koji je rezultirao iz paralelne revizije u oblasti javnih nabavki je da poboljšanje faze planiranja i razvoj nadgledanja mogu postaviti temelje za efikasnije i ekonomičnije javne nabavke.

Suština ovog projekta paralelne revizije, pored preporučenih mera za poboljšanje u oblasti nabavke, je dalje unapređenje znanja u reviziji performanse, a regionalna mreža koja je formirana između učesnika.

Izveštaj na Engleskom jeziku je objavljen na našoj internet stranici , i možete ga naći na ovoj ovom linku. Izveštaj će nakon prevoda biti dostupan i na Albanskom i Srpskom jeziku.

Povezan