Nazad na listu
01 новембра 2019

Održavanje školskih zgrada zahteva hitno poboljšanje

Mirembajtja e objekteve shkollore

Izveštaj revizije performanse „Upravljanje održavanja u javnim obrazovnim ustanovama“ utvrdio je da generalno stanje u školama nije dobro. Ne postoji stalno održavanje koje bi omogućilo odvijanje nastave u zdravom okruženju i sa osnovnim uslovima učenja.  Od 18 školskih zgrada koje su procenjene, samo sedam (7) od njih su na prihvatljivom nivou za razvoj nastavnih aktivnosti. Dok su u ostalim školskim ustanovama postojali značajni nedostaci u snabdevanju higijenskim materijalom i opremom, godišnje krečanje i dezinfekcija zidova, stanje školskog inventara, sanitarnih objekata, ventilacije objekata  i ventilacije toaleta.

U izveštaju se navodi da centralne i lokalne institucije nisu uspele da koordinišu, nadgledaju i delegiraju zadatke oko inspekcija koje treba obavljati na različitim nivoima i nisu izradile kompletnu pravnu infrastrukturu.  Takođe, nisu sprovedene neophodne aktivnosti unutar školskih institucija na osiguranju uslova i usluge održavanja.   Upravljanje održavanja bio je izazov za većinu škola u smislu planiranja aktivnosti i preduzimanja mera za osiguranje boljih usluga održavanja.

Generalni Revizor, g. Besnik Osmani, u vezi sa izveštajem, je rekao da „Postojeći sistem upravljanja javnim obrazovnim ustanovama nije uspeo da obezbedi održavanje na odgovarajućem nivou obrazovnih ustanova. Kao posledica toga, one ne pružaju adekvatne uslove za razvoj nastavnog procesa”.

Nacionalna Kancelarija Revizije dala je konkretne preporuke rukovodiocima centralnih i lokalnih javnih Obrazovnih Ustanova, koje imaju za cilj poboljšanje osnovnih uslova i održavanje školskih objekata, kako bi se učenicima omogućilo zdravo okruženje za razvoj nastavnog procesa.

Kompletan izveštaj možete pročitati na  linku.

Povezan