Nazad na listu
28 фебруара 2020

Osmani: Saradnja dve sestrinske institucije, NKR-a i DKA-a, primer za ostale institucije 

Konferenca e KLSH ne Vlore

Generalni Revizor Kosova, Besnik Osmani, učestvuje u dvodnevnoj konferenciji, organizovane od strane Visoke Državne Kontrole (VDK) Albanije.

Cilj konferencije je predstavljanje „Godišnje analize VDK-a za 2019. godinu“. Pored najviših predstavnika VDK-a, prisustvuju i predstavnici različitih institucija u Albaniji.

Generalni revizor, Besnik Osmani održao je govor na otvaranju radova konferencije. On se zahvalio čelnicima VDK na pozivu i pohvalio ih za rad i postignute rezultate ove institucije.

„VDK i NKR su najbolji primer saradnje sestrinskih organizacija između Albanije i Kosova, koje bi trebale da slede druge institucije obe zemlje. I dalje ćemo nastaviti međusobnu saradnju u mnogim projektima i u budućnosti“, rekao je Osmani tokom konferencije.

Pored toga, Generalni Revizor je kratko predstavio rad i rezultate Nacionalne Kancelarije Revizije (NKR) tokom godina, kao i trenutne projekte ove institucije.

Osmani je posebno naveo nedavno članstvo NKR-a u Međunarodnoj Organizaciji Vrhovnih Institucija Revizije (INTOSAI), koje se desilo poslednjih meseci, smatrajući to kulminacijinim dostignućem, ne samo za NKR, već́ i za Kosovo.

On se zahvalio se VDK-u i njegovom predsedavajućem Bujaru Leskaju na doprinosu i lobiranju za ovo članstvo.

Konferencija se održava u gradu Valona i nastaviće sa radom i sutra, a očekuju se i neke promotivne aktivnosti.

Povezan