Nazad na listu
30 октобра 2018

Pacijenti ne dobijaju zdravstvene usluge blagovremeno

LogoPerWeb

Ne funkcionisanje medicinskih uređaja rezultiralo je dugim vremenom čekanjem za pacijente kojima je potrebno lečenje. Čekanja za ne-hospitalizovane pacijente za Magnetnu rezonancu idu i do godinu dana, dok je čekanje za Kompjuterizovanu tomografiju, u proseku 30-45 dana.

S obzirom na veliki uticaj koji funkcionisanje i upravljanje medicinskim uređajima ima u zdravstvenoj nezi, odnosno na život građana, NKR je preduzela reviziju učinka za praćenje sprovođenja preporuka sa izveštaja revizije “Odgovornost za nadzor i upravljanje u korišćenju medicinskih uređaja. Predmet: Kompjuterizovana tomografija” koje je sprovedena u 2015 godini.

Prateća revizija je pokazala da nijedna od preporuka iz 2015 godine nije u potpunosti sprovedena. Nadležne institucije kao što su Ministarstvo zdravlja, Univerzitetsko klinička Služba Kosova, Univerzitetsko Klinički centar Kosova i Opšte bolnice u Peći, Prizrenu i Mitrovici, nisu pripremile akcione planove pokazujući tako nedostatak odgovornosti za poboljšanje situacije za upravljanje medicinskim uređajima i pružanje usluga građanima.

Besnik Osmani, Generalni revizor je u vezi sa ovom revizijom izjavio: “Blagovremeno pružanje usluga i zdravstvena nega imaju veliki uticaj na kvalitet života i na zdravlja građana. Za funkcionalan zdravstveni sistema, zdravstvene tehnologije su od suštinskog značaja. Medicinski uređaji se trebaju dobro  upravljati i pratiti, jer odigravaju odlučujuću ulogu u prevenciji, dijagnostici i lečenju bolesti i rehabilitaciju pacijenata”.

Vrednost posebnih medicinskih uređaja UKBSK procenjuje se na oko 8 miliona €, dok su troškovi za održavanje i servisiranje za period 2016-2017 oko 4 miliona €. U nedostatku praćenje i blagovremenog održavanja, bilo je trenutaka kada su neki uređaji bili van funkcije i do šest meseci u toku godine. Osim toga, u nekim slučajevima su Kompjuterizovane Tomografije (CT) funkcionisale van parametara koje preporučuje proizvođač, čime se ugrožava profesionalizam medicinskog osoblja.

Nacionalna Kancelarija Revizije  je procenila da trenutni postupci nisu dovoljni, stoga je  u preporukama koje date za  Ministarstvo zdravlja i za Univerzitetsku kliničku bolničku službu Kosova, zatražio da se intenziviraju napori za potpuno sprovođenje preporuka.

 

Kompletan izveštaj možete pročitati na www.zka-rks.org

 

Povezan