Nazad na listu
11 октобра 2018

Poslanici Skupštine Kosova posetili Nacionalnu Kancelariju Revizije 

VizitaDeputeteve

Poslanici Skupštine Kosova dobili su neophodne informacije i objašnjenja od Nacionalne Kancelarije Revizije za reviziju Državnog Budžeta 

U prostorijama Nacionalne Kancelarije Revizije održana je zajednička radionica sa članovima Komisije za Nadzor Javnih Finansija (KNJF) i Komisije za Budžet i Finansije (KBF) Skupštine Kosova na kojem se raspravljalo o Godišnjem Izveštaju Revizije za finansijsku godinu 2017.

Ova radionica je organizovana od strane Skupštinske Komisije za Nadzor Javnih Finansija uz podršku GIZ-a – Projekat za Reformu Javnih Finansija na Kosovu i imao je za cilj da se poslanicima pružaju potrebna pojašnjenja u vezi s konačnim rezultatima revizije Državnog Budžeta za finansijsku godinu 2017.

Revizori, angažovani u reviziji Godišnjih Finansijskih Izveštaja Vlade za 2017 godinu, detaljno su prezentovali sve nalaze i preporuke koje su proizašle od revizorske aktivnosti i usmerene na poboljšanje upravljanja javnih finansija na Kosovu.

G. Driton Selmanaj, predsednik Komisije za Nadzor Javnih Finansija (KNJF), i gđa. Safete Hadërgjonaj, u ime Komisije za Budžet i Finansije procenili su ulogu Nacionalne Kancelarije Revizije i istovremeno predstavili potrebe poslanika ovih komisija za neke dodatne aktivnosti revizije u oblasti upravljanja javnog duga, koncesionih aktivnosti. Takođe, i opisali rad NKR-a kao profesionalnog i pouzdanog.

Za detalje o sadržaju Godišnjeg Izveštaja Revizije posetite internet stranicu Nacionalne Kancelarije Revizije: http://zka-rks.org/wp-content/uploads/2018/09/RVA-2017-Serb.pdf.

Povezan