Nazad na listu
24 фебруара 2020

Povećanje uticaja revizije kroz saradnje između Vrhovnih Institucija Revizije i Parlamenata 

Konferenca ne Malin e Zi 01

U Crnoj Gori je 20. i 21. februara 2020. godine u organizaciji OECD/SIGMA, održana konferencija „Rad sa Parlamentom na poboljšanju uticaja revizije“, a domaćin bila  Državna Revizorska Institucija Crne Gore.

Konferencija je organizovana u okviru Mreže Vrhovnih Revizorskih Institucija zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za Evropsku Uniju (EU) i Evropskog Suda Revizora.

Učesnici u ovoj konferencije bili su predstavnici Parlamenata kao poslanici, osoblje relevantnih skupštinskih komisija, kao i predstavnici Vrhovnih Revizorskih Institucija iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Severne Makedonije, Srbije i Turske.

Kosovu su na ovoj konferenciji predstavljali Generalni Revizor, Besnik Osmani, predsednik skupštinske Komisije za Budžet i Transfere, Hekuran Murati, Generalni Sekretar Skupštine Kosova, Ismet Krasniqi i Qëndresa Mulaj, Šef Kabineta Generalnog Revizora.

Predsednik Skupštinske Komisije za Budžet i Transfere, Hekuran Murati predstaljen je na panelu „Organizovanje sesija saslušanja, uključujući sistem izveštavanja“, gde je govorio o ulozi parlamentarnih odbora u povećanju uticaja revizije.

Tom prilikom, on je izrazio posvećenost intenziviranju saradnje sa Nacionalnom Kancelarijom Revizije Kosova u cilju povećanja odgovornosti u javnim institucijama za upravljanje javnim novcem.

Konferencija je bila interaktivna i zasnovana na prezentacijama slučajeva. Stručnjaci iz država članica EU upoznali su učesnike sa praksama u svojim zemljama, dok su predstavnici VIR-a, deo Mreže i Parlamenata razmenili svoja iskustva o tome koje su praksa organizovanja sastanaka za parlamentarnu raspravu revizorskih izveštaja.

Učesnici konferencije složili su se da je važno da parlamenti preuzmu svoju ulogu finansijskog nadzora nad potrošnju vlade i sarađuju s VIR-ovima o najboljim načinima iskorištavanja od bogatstva informacija o upravljanju javnim finansijama koje VIR-ovi prikupljaju tokom revizorskog rada.

Povezan