Nazad na listu
08 децембра 2017

Prezentacija glavnih pitanja revizije za 2016. godinu i napredak u implementaciji datih preporuka u izveštajima revizije 

3

Danas, Nacionalna Kancelarija Revizije, organizovala okrugli sto sa visokim predstavnicima javnih institucija Republike Kosova, gde su predstavljena glavna pitanja revizije za 2016. godinu i napredak u implementaciji datih preporuka u izveštajima revizije.

Okrugli sto je otvorio Generalni Revizor g. Besnik Osmani, a prisutnima se obratio i premijer g. Ramush Haradinaj i predsednik Komisije za Nadzor Javnih Finansija Skupštine Kosova,  g. Driton Selmanaj.

Generalni Revizor u svom govoru je rekao da nakon objavljivanja naših izveštaja u kojima smo predstavili rezultate revizorskog rada i nakon izveštavanja o rezultatima u Skupštini Kosova, danas želimo da ih podelimo i sa organizacijama koje su bile predmet revizije i da ih informišemo o radu Generalnog Revizora kao vrhovna institucija ekonomske i finansijske kontrole u ispunjavanju ustavnog mandata.

On je dodao da ćemo u okružnom stolu predstaviti glavna pitanja o godišnjim finansijskim izveštajima i reviziju usaglašenosti sa relevantnim pravilima za koje na žalost možemo zaključiti da su rezultirale slabostima dok revizije performansi kao pregled vrednosti za novac postignutog  od korišćenja resursa treba i dalje poboljšati.

Preporuke iz rada revizora Nacionalne Kancelarije Revizije stavili akcenat u važna pitanja koja se odnose na upravljanje ne finansijske imovine, upravljanje javne nabavke, upravljanje računa potraživanja i obaveza. Ove preporuke se sporo implementiraju i kao takve ne osiguraju efektivno upravljanje i ekonomsku upotrebu javnih fondova, rekao Revizor Osmani.

g. Osmani tražio od Vlade sistematski proces za implementaciju datih preporuka u izveštajima revizije i da traži od svih budžetskih organizacija da implementiraju i da izveštavaju o postignutom napretku, i ista, dodao on, se zahteva i od ostalih javnih institucija Republike Kosova.

Dok Premijer Ramush Haradinaj, visoko je procenio rad Nacionalne Kancelarije Revizije naglašavajući da je Generalni Revizor jedna od naj-kredibilnih institucija naše države, u parametrima i  pravnom smeru. On je rekao da i dalje ohrabri za dobar rad Nacionalnu Kancelariju Revizije i obećao da vlada kojom on predvodi sasvim ozbiljno prihvatiti nalaze i implementirati preporuke izveštaja Generalnog Revizore.

Premijer Haradinaj naglasio da revizorski izveštaji prikazuju realno stanje upravljanja javnih finansija u našoj zemlji i pozvao sve visoke državne predstavnike na veću posvećenost u poboljšanju ovog stanja.

g. Driton Selmanaj, poslanik i predsednik Komisije za Nadzor Javnih Finansija Skupštine Kosova, rekao je da Nacionalna Kancelarija Revizije jedna od retkih institucija sa kojom se pohvali Kosovo. G. Selmanaj je naglasio dva pitanja koja se smatraju zabrinjavajuće za Komisiju kojom on predvodi: nivo sprovođenja preporuka revizije od strane javnih institucija i da očekuje od vlade Kosova ozbiljnu posvećenost u tom aspektu, da Skupština Kosova očekuje od Vlade da donosi što pre akcioni plan i da se koriste izveštaje Generalnog Revizora u poboljšanju stanja u zemlji.

Predstavljanje glavnih pitanja revizije za 2016. godinu i napredak u implementaciji datih preporuka u izveštajima revizije izvršio Qerkin Morina, Pomoćnik Generalnog Revizora. Za 2016. godinu, NKR, izdala 106 revizorskih izveštaja, od kojih 92 revizije regularnosti budžetskih organizacija, 4  revizije javnih preduzeća, 2 revizije projekata donatora, i 7 revizije performansi  – koje se odnose na projekte i programe, sa posebnim naglaskom na ekonomiju, efikasnost i efektivnost u korišćenju resursa i i Godišnji Izveštaj Revizije  za državni budžet. Od njih su proizišli  24 ne modifikovana mišljenja, 58 ne modifikovana mišljenja sa isticanjem pitanja, 5 kvalifikovanih mišljenja, 7 kvalifikovanih mišljenja sa isticanjem pitanja i 2 protivna mišljenja. U procentu 85% ne modifikovana mišljenja (pozitivnih) i 15% modifikovana mišljenja (negativnih).

Drugi deo okruglog stola nastavio sa diskusijama na panelom kojim je moderirao g. Ilir Salihu, Zamenik Generalnog Revizora. Članovi panela su bili: g. Mahir Yagcilar, Ministar Javne Administracije,  g. Fatmir Gashi, Zamenik Ministra Finansija, g. Naim Ismajli, predsednik Asocijacije Opština Kosova i g. Isuf Zejna, predstavnik civilnog društva iz organizacije D+ si.

Učesnici na ovom okruglom stolu su bili i značajan broj predsednika opština, generalnih sekretara različitih ministarstva, predstavnici javnih institucija, međunarodnih organizacija na kosovu, civilnog društva i medija.

 

Povezan