Nazad na listu
27 октобра 2018

Produbljuje se saradnja sa Državnom Kancelarijom Revizije Makedonije

Vizita e AP ne ZSHA Maqedonise

Delegacija Nacionalne Kancelarije Revizije Kosova predvođena od strane Generalnog revizora, g. Besnik Osmani, obavila je posetu Državnoj Kancelariji Revizije Makedonije gde su dočekani od strane g. Naser Ademi, V.D. Generalnog revizora i ostalih visokih zvaničnika ove institucije.

Tokom sastanka je razgovarano o napretku i o dešavanjima u obeju vrhovnim  institucijama revizije kao i o pitanjima od zajedničkog interesa kao što je metodologija revizije, revizije IT-e i automatizovanje revizije, revizije javnih preduzeća itd. Ocenjeno je takođe da je saradnja između dveju institucija rezultirala konkretnim aktivnostima i pro-aktivnim komuniciranjem  da da se ova saradnja treba dalje promovisati.

U ovoj poseti su zajedno  sa Generalnim revizorom bili i g. Ilir Salihu, zamenik Generalnog revizora i g. Naser Arllati, pomoćnik Generalnog revizora.

 

Povezan