Nazad na listu
15 маја 2018

Regionalna saradnja i sa državama članice EU u oblasti revizije, važna za Savet Evropske Unije pod predsedništvom Bugarske

Konfereca_Bullgari

Generalni Revizor Kosova prisustvuje na Konferenciji visokog nivoa „Uloga Vrhovnih revizorskih Institucija u poboljšanju odgovornosti, transparentnosti i integriteta u Javnom Sektoru“ zajedno sa predstavnicima 27 Vrhovnih Revizorskih Institucija iz Regiona i Evrope

Generalni Revizor Kosova prisustvuje na Konferenciji visokog nivoa „Uloga Vrhovnih revizorskih Institucija u poboljšanju odgovornosti, transparentnosti i integriteta u Javnom Sektoru“ koja se održava danas u Sofiji, pod organizacijom Nacionalne Kancelarije Revizije Bugarske pod predsedništvom bugarske Evropske Unije.

U ovoj konferenciji učestvuju šefovi i predstavnici od 27 Vrhovnih Revizorskih Institucija zemalja članica EU-a i zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za EU i Evropskog Suda Revizije.  

Konferencija će se održati u četiri panela sa temama o institucionalnoj nezavisnosti – ključni faktori za efektivnost VIR-a; revizije zasnovane na vrednosti; modernizacija administrativnih kapaciteta – primer dobrog upravljanja u javnom sektoru; i komunikacija sa zainteresovanim stranama u cilju povećanja poverenja građana.

Pored panela, održan je i poseban forum na temu „Vrhovna Institucija Revizije – biti model organizacija za dobro upravljanje“ na kojem panelu bio i Generalni Revizor Kosova, Besnik Osmani, zajedno s Generalnim Revizorom Finske, Tztti Zli-Viikari, Generalnim Revizorom Turske, Seyit Ahmet Baŝ i Generalnim Revizorom Slovenije, Tomaž Vesel.

U ovom forumu, g. Osmani, je održao prezentaciju o kredibilnosti, integritetu i institucionalnoj nezavisnosti Nacionalne Kancelarije Revizije Kosova. Revizor je posebno istakao rizike koji mogu uticati i utjecati na VIR da bi bio model organizacija za dobro upravljanje.

Na ovoj konferenciji, Generalni Revizor je u pratnji saradnika Qerkin Morina, Pomoćnik Generalnog Revizora i Safet Beriša, Šef Departmana za Pravna Pitanja u Reviziji.

Povezan