Nazad na listu
13 новембра 2017

U Evropskom Sudu Revizora u Luksemburgu, održan je sastanak EUROSAI o “Kvalitetu Vazduha”

EUROSAI_CilesiaAjrit_13Nentor

 

Nacionalna Kancelarija Revizije Kosova je dana 8 i 9 Novembra 2017, predstavljena od strane revizora performanse Drilon Šalja i Labinot Sadiku je u Luksemburgu, prisustvovala sastanku zajedničke evropske  revizije “Kvalitet Vazduha” pokrenut od EUROSAI pod upravljanjem Vrhovne Institucije Revizije (VIR) Holandije i Poljske. Sastanak je održan u prostorijama Evropskog Suda Revizora a učestvovali su VIR Poljske, Holandije, Albanije, Kosova, Bugarske, Estonije, Mađarske, Izraela, Makedonije, Moldavije, Rumunije, Slovačke, Španije, i Švajcarske. Zemlja učesnica u ulozi posmatrača je bila i VIR Češke.

Glavni cilj ovog sastanka je bio da se procene mere koje su preduzete od strane zemalja učesnica za adresiranje problema zagađenja vazduha. Sa fokusom su raspravljana pitanja koja se tiču zakonodavnog i institucionalnog okvira kao i praćenje, sprovođenje i izveštavanje o stanju kvaliteta vazduha. Raspravljalo se takođe i o pitanjima kao što su: Analiza trošak–dobit politika o životnoj sredini posebno onih o kvalitetu vazduha, izbor lokacija u kojima su postavljene stanice za praćenje kvaliteta vazduha kao i rokovi i struktura koje prati svaka VIR u izradi revizorskog izveštaja koji će se onda integrisati na zajedničkom izveštaju ove revizije.

Pojedinačni revizorski izveštaji a takođe i “Zajednički Izvešta” naglasiti važnost problema zagađenja vazduha i pružiti donosiocima odluka korisni izvor o tome kako da sistem za poboljšanje kvaliteta vazduha učiniti efikasnijim. Preporuke zajedničke revizije “Kvaliteta Vazduha” biće upućene na nekim važnim institucijama kao što su Evropska komisija, Evropska agencija za životnu sredinu itd.

Znajući važnost kvaliteta vazduha za javno zdravlje, Nacionalna Kancelarija Revizije ostaje posvećena u pružanju podrške revizijama ove oblasti kako bi povećala odgovornost i transparentnost u pogledu vladinih programa u poboljšanju kvaliteta vazduha i životne sredine na Kosovu.

Povezan