Nazad na listu
17 новембра 2017

Visoka Državna Kontrola obavlja studijsku posetu u Nacionalnoj Kancelariji Revizije

VizitaStudimore e KLSH

Grupa od 12 revizora Visoke Državne Kontrole Albanije je 8 i 9 novembra 2017 obavila studijsku posetu u Nacionalnoj Kancelariji Revizije Kosova.

Poseta je obavljena u okviru sprovođenja sporazuma o saradnji između dveju institucija i imala je za cilj bliže upoznavanje sa pravnim okvirom i funkcionisanjem NKR-e, odnose sa Skupštinom kao i način i revizorske prakse od faze planiranja sve do sprovođenja preporuka.

Tokom ove godine su održani i sastanci tokom kojih su učesnici iz obeju institucija obavljali interaktivne diskusije o bazi profesionalnih argumenata preko prikazivanja konkretnih primera i praksi na koje se naišlo tokom revizorskog rada.

Povezan